Rodzaje ślubów

Jaki ślub możesz wziąć za granicą?

 

Konkordatowy


Uroczystość, która łączy w sobie ślub kościelny oraz ślub cywilny. Jest to typ ceremonii przy udziale kapłana, np. w świątyni (kościele), który pociąga za sobą skutki prawne.

Kościelny


Ceremonia bardzo wzniosła, odbywająca się w obecności kapłana. Wiele par decyduje się na powiedzenie sobie sakramentalnego „tak” w ten niezwykle uroczysty sposób. Ślub kościelny jest bardzo ważny dla osób wierzących, żyjących w zgodzie z nauką
Kościoła.

Cywilny


Jeśli chcecie być małżeństwem w oczach prawa polskiego, należy zawrzeć ślub cywilny.
Dopiero taki związek jest formalnie uznawany za małżeństwo. Ceremonia zawarcia małżeństwa odbywa się w obecności urzędnika w cudownej scenerii w wybranym kraju.

Symboliczny


Uroczystość, której wygląd, przebieg i charakter zależy tylko i wyłącznie od Was. Decydując się na ceremonię symboliczną, można zachować pełną dowolność formy i miejsca, ale należy pamiętać, że ślub symboliczny w Polsce nie ma
konsekwencji prawnych.

Ślub konkordatowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo chrztu obojga narzeczonych
 • zaświadczenie kapłana parafii narzeczonych wyrażające zgodę na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • odpis skrócony aktu urodzenia (proszę naciskać na wydanie takowego w formacie międzynarodowym - wtedy nie jest wymagane tłumaczenie ani apostille)
 • zaświadczenie o zdolności prawnej i braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

Ślub kościelny

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu obojga narzeczonych
 • Zaświadczenie kapłana parafii narzeczonych wyrażające zgodę na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią (licencja kościelna wydana w Polsce)
 • zaświadczenie o zawarciu ślubu cywilnego z Polski
 • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (w przypadku ślubu kościelnego dokumenty poświadczające, że małżeństwo było anulowane lub akt zgonu małżonka w przypadku wdowców)

Ślub cywilny

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • odpis skrócony aktu urodzenia (proszę naciskać na wydanie takowego w formacie międzynarodowym - wtedy nie jest wymagane tłumaczenie ani apostille)
 • zaświadczenie o zdolności prawnej i braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

Ślub symboliczny

W przypadku ślubu symbolicznego nie są wymagane żadne dokumenty prawne. Idealny pomysł dla osób tej samej płci lub chcących np. odnowić przysięgę małżeńską.